Đã có Facebook Messenger trên Firefox

Hiện người dùng Firefox đã có thể sử dụng tính năng/ứng dụng tán gẫu mạng xã hội Facebook Messenger ngay trên giao diện chính của trình duyệt.