Yahoo cho biết sẽ bắt đầu triển khai vào tối thứ hai tại các nước nói tiếng Anh, trong đó có Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada. Nó sẽ bắt đầu xuất hiện ở các nước khác vào ngày 26 tháng 4.

Để sử dụng tính năng này, khách hàng phải liên kết tài khoản Yahoo và Facebook của họ bằng cách nhấn "thêm vào Facebook" trong phần trạng thái của Yahoo Mail tại What's New và đăng nhập Facebook của họ.

Một khi các tài khoản được liên kết, người dùng có thể gõ một thông báo trong một hộp trạng thái trong Yahoo Mail và chọn đăng trên Facebook, trên Yahoo hoặc cả hai. Nếu họ chọn để đăng nó trên Yahoo, các thông báo trạng thái trên cho thấy địa chỉ liên hệ của họ trên trang Yahoo Mail's What's New trong Yahoo Mail.

Tính năng này cũng hiển thị hình ảnh cộng đồng Facebook trong Yahoo e-mail. Nhấp vào hình ảnh trong hộp thư sẽ dẫn tới trang hồ sơ Facebook của người đó.

Trong một bài blog, Yahoo cho biết việc hợp tác với Facebook mới chỉ là sự khởi đầu của kế hoạch thêm các dịch vụ vào Yahoo Mail. Cuối tháng trước, hãng còn cho phép mọi người chèn địa chỉ bạn bè trên Facebook vào danh bạ Yahoo.

Những thay đổi này được thực hiện nhờ sử dụng Facebook Connect.

Theo IDG NewsBình luận

  • TTCN (0)