Ngày càng có nhiều người sử dụng trình duyệt Web Firefox vì sự phổ biến cùng những tính năng vượt trội mà nó mang lại. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó máy tính của bạn gặp sự cố và Firefox không khởi động được? Bạn sẽ có thể mất hết các thiết lập, hay nhiều trang web hay lưu trong Bookmarks sau một thời gian dài sử dụng,...

Việc sao lưu các thành phần của Firefox sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn cho các dữ liệu được lưu trong trình duyệt của mình. Ngoài ra, khi tiến hành sao lưu, bạn cũng có thể dễ dàng di chuyển các thiết lập và các thành phần của Firefox từ máy tính này sang máy tính khác. Dưới đây là một vài hướng dẫn giúp bạn làm việc này.

Sử dụng Extension FEBE (Firefox Extension Backup Extension)

Febe là một thành phần mở rộng của Firefox, giúp bạn dễ dàng sao lưu các thiết lập và những thành phần đi kèm khác của Firefox như các Extensions, Themes, Bookmarks, Cookies, History, Username và Passwords,...

Bạn truy cập vào addons.mozilla.org/firefox/addon/2109 để tiến hành cài đặt FEBE. Sau khi cài đặt và khởi động lại Firefox, ta sẽ tiến hành thiết lập cho Extension này.

Bạn vào Tools>FEBE>FEBE Options và chọn những thành phần cần sao lưu trong danh sách ở phần Backup Items. Nếu ở phần Backup type, bạn chọn Full profile, FEBE sẽ backup tất cả các thành phần thành một tập tin duy nhất. Ngược lại, mỗi thành phần sẽ được sao lưu thành một tập tin riêng. Sau đó, bạn nhấp qua phần Directory và chỉ định một thư mục trên đĩa cứng hay trên USB để chứa các tập tin sao lưu.

Để tiến hành sao lưu, bạn vào Tools>FEBE>Perform Backup để thực hiện việc sao lưu. Các tập tin sao lưu sẽ được đặt ở thư mục mà bạn đã chỉ định ở trên. Sau khi sao lưu, một Tab mới sẽ được mở ra để thông báo sao lưu thành công.

Để phục hồi lại những thành phần đã sao lưu, bạn vào Tools>FEBE>Restore, chọn thành phần mà bạn muốn phục hồi và chọn tập tin tương ứng trong thư mục chứa các tập tin sao lưu để phục hồi.

Sao lưu thủ công

Với cách này, bạn chỉ có thể sao lưu các thiết lập của trình duyệt. Các thiết lập này được Firefox lưu trên một tập tin có tên prefs.js và được đặt trong thư mục cài đặt Firefox. Theo mặc định, thư mục này sẽ là x:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\profile (với x là tên ổ đĩa tương ứng trên máy tính). Nếu không tìm thấy bạn có thể vào Start>Search>For Files or Folders và gõ tên file prefs.js để tìm tập tin này.

Sau khi đã tìm thấy tập tin prefs.js, bạn chỉ việc copy tập tin này vào một nơi khác an toàn trên đĩa cứng hay USB để sao lưu nó.

Để di chuyển những thiết lập của Firefox sang máy khác hay để phục hồi lại những thiết lập mà bạn đã sao lưu trên máy tính của mình, bạn chỉ việc tìm đến file prefs.js hiện có, và dùng file prefs.js mà bạn đã sao lưu để chép đè lên file này, sau đó khởi động lại trình duyệt.

(Theo MakeUseOf.com)Bình luận

  • TTCN (0)