Dự án do Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp với Tổ chức Tiên phong CNTT thành phố Sapporo - Nhật Bản (SITF) triển khai trong 3 năm (2014 - 2016). Những hoạt động chính của dự án gồm xây dựng giáo trình và chương trình đào tạo phù hợp cho Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các giảng viên nguồn và kĩ sư nguồn cho các doanh nghiệp CNTT của Việt Nam.

Đối tượng đào tạo là giảng viên CNTT của các trường, doanh nghiệp Việt Nam và kĩ sư CNTT đang làm việc tại các công ty phần mềm, CNTT tại Hà Nội, bao gồm những kĩ sư đã có kinh nghiệm công tác 3 – 5 năm để bồi dưỡng thành các quản lí dự án hay người thiết kế hệ thống và kĩ sư mới ra trường để bồi dưỡng thành nhân lực có tầm nhìn, kĩ năng tốt hơn về CNTT.

Dự kiến sau khi kết thúc dự án sẽ có 10 giảng viên, trên 130 kĩ sư nguồn được đào tạo. Các giảng viên và kĩ sư nguồn sẽ là đội ngũ nòng cốt để tiếp tục chương trình bồi dưỡng, đào tạo những người tiếp theo tại các doanh nghiệp, qua đó phát triển nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2003 - 2006 Chính phủ Nhật Bản thông qua sự phối hợp của VINASA đã triển khai chương trình cấp học bổng đào tạo kĩ sư cầu nối tại Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình đã đào tạo trên 110 kĩ sư, góp phần vào sự phát triển hợp tác CNTT giữa doanh nghiệp 2 nước, đưa Việt Nam trở thành đối tác lớn thứ 2 của Nhật Bản về gia công phần mềm vào năm 2012.

Theo ICTnews
Bình luận

  • TTCN (0)