Từ 19/6, Twitter bắt đầu hỗ trợ ảnh GIF động. Nhưng thực ra không hoàn toàn như vậy, bởi chúng chỉ là những file video không có âm thanh. Nói đúng hơn, chúng là các file MP4, được nhúng bằng thẻ video HTML5. Ngay cả khi bạn tải lên một ảnh GIF, nó cũng được chuyển đổi thành file MP4.

Nghe có vẻ lạ, nhưng đây là một động thái thông minh của Twitter.

Ảnh GIF đã ra đời từ 1987 và được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là dung lượng lớn, khó xem trên web và gây tốn băng thông. Trong khi đó, video nén, như MP4, có thể hiển thị hình động mượt mà hơn gấp 2 lần, và đẹp hơn gấp 3 lần so với ảnh GIF, mà dung lượng file chỉ bằng một phần tư. Điều này giúp giảm băng thông và tăng tốc độ hiển thị hình động.

Về nhược điểm, một số trình duyệt không hiển thị tốt thẻ video HTML5, nên Twitter sẽ phải có giải pháp dự phòng (có thể là Flash). Tuy nhiên, trong vài năm tới, việc chuyển đổi từ ảnh GIF sang MP4 sẽ trở nên phổ biến.

Nhưng tại sao người ta cứ gọi những hình động lặp đi lặp lại không có âm thanh là ảnh GIF. Bởi vì hầu hết mọi người không quan tâm lắm đến khía cạnh kỹ thuật đằng sau những gì họ nhìn thấy. Khi một cái tên đã trở nên phổ biến thì cho dù kỹ thuật bên trong có thay đổi, việc thay đổi cái tên đó cũng rất khó khăn. Chẳng hạn như: người ta gọi “Xerox” cho mọi máy photocopy, gọi “Photoshop” cho mọi trình xử lý ảnh, hay gọi “Google” cho mọi thao tác tìm kiếm. Trong nửa thập kỷ tới, người ta sẽ vẫn gọi “GIF” cho mọi hình động ngắn, lặp đi lặp lại và không có âm thanh.

Theo ICTnews/Tech Crunch
Bình luận

  • TTCN (0)