Sau một thời gian sử dụng máy tính, việc lưu trữ và xóa dữ liệu thường đi kèm với việc phân mảnh nội và ngoại. Chính vì thế mà việc chống phân mảnh là vô cùng cần thiết. Để việc chống phân mảnh được nhanh chóng, bạn có thể thêm tiện ích chống phân mảnh defrag vào menu chuột phải trên từng phân vùng để có thể sử dụng tiện ích này được nhanh chóng.

Đầu tiên, bạn tải tập tin chống phân mảnh tại địa chỉ software/260. Sau khi tải xong, bạn chạy tập tin ContextDefrag.exe để thêm vào từng phân vùng menu Defrag. Sau này khi cần chống phân mảnh cho từng phân vùng thì bạn chỉ cần chọn chuột phải vào phân vùng cần chống phân mảnh, chọn Defrag và chờ tiện ích này làm việc là xong. Rất nhanh chóng.

PLMĐ.Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Phần mềm ContextDefrag.exe là của ai viết vậy, có trang chủ gì không ?