Nguyên nhân chủ yếu được cho là rất khó quản lí nguồn tiền thanh toán và mục đích thanh toán, bởi việc phát hành trò chơi điện tử trực tuyến đa số từ nước ngoài. Bên cạnh đó, các cá nhân có thể trả tiền để mua ứng dụng trên mạng, mua phần mềm hoặc trả tiền mua thẻ trò chơi điện tử trực tuyến,... nên cơ quan quản lí nhà nước rất khó xác định được khoản tiền thanh toán nào là tiền mua thẻ trò chơi điện tử trực tuyến.

Đồng thời, do trò chơi trực tuyến được phát hành trên mạng nên không thể xác định được nơi sử dụng dịch vụ, chẳng hạn người chơi tại Việt Nam nhưng mở thẻ tín dụng ở nước ngoài để mua thẻ trò chơi điện tử trực tuyến (người nước ngoài, Việt kiều), hoặc tài khoản ở Việt Nam nhưng chơi trò chơi điện tử trực tuyến ở nước ngoài (du học sinh, lao động làm việc tại nước ngoài...).

Một lý do khác của việc xin rút quy định trên là vì Chính phủ cũng đã ban hành một số quy định quản lí dịch vụ chơi, chẳng hạn như địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách trường học từ 200m trở lên; bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu đồng đều; bảo đảm diện tích phòng tối thiểu và quy định không được kinh doanh từ 22g đến 8g sáng hôm sau...

Trước đó, ngày 30/9, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cho tiếp thu bổ sung trò chơi điện tử trực tuyến vào diện chịu thuế TTĐB và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận vào ngày 3/10.

Theo Phụ Nữ Online.
Bình luận

  • TTCN (0)