Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám số 24​

Vệ tinh viễn thám số 24 chủ yếu dùng vào lĩnh vực thí nghiệm khoa học, điều tra nguồn tài nguyên đất, đánh giá cây trồng nông nghiệp và phòng tránh, giảm thiểu thiên tai.

Cách đây ít ngày, vào lúc 02h53 phút, ngày 15/11, Trung Quốc cũng đã phóng thành công vệ tinh viễn thám số 23 vào không gian, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh – 2B.

Vệ tinh viễn thám số 23 cũng chủ yếu là dùng vào lĩnh vực thực nghiệm khoa học, điều tra nguồn tài nguyên đất, đánh giá cây trồng nông nghiệp và phòng tránh giảm thiểu thiên tai.

Tên lửa đẩy Trường Chinh – 2D thực hiện nhiệm vụ đưa vệ tinh viễn thám số 24 lên không gian lần này là do viện nghiên cứu khoa học, kĩ thuật hàng không Thượng Hải thuộc tập đoàn khoa học hàng không Trung Quốc nghiên cứu chế tạo. Đây là lần phóng thứ 199 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh này.

Theo An Ninh Thủ Đô.
Bình luận

  • TTCN (0)