Tuy nhiên, không thấy link này xuất hiện trên trình duyệt Safari. (Phóng viên cũng đã thử vào trang Yahoo! Việt Nam (vn.Yahoo.com) nhưng hiện tại vẫn chưa thấy link này).

Nếu bạn đã biết rằng Firefox hiện chọn Yahoo! như là công cụ tìm kiếm mặc định của mình, thì động thái trên thực sự không gây ngạc nhiên. Yahoo! rõ ràng là muốn càng nhiều người càng tốt dùng Firefox- và với công cụ tìm kiếm của mình (được phát triển bởi Microsoft Bing).

Người sử dụng Firefox bắt đầu suy giảm khá nhiều vài năm gần đây. Vì vậy, Mozila (Công ty sở hữu Firefox) đã không phản đối khi để logo Firefox lên màn hình của càng nhiều người sử dụng Yahoo! càng tốt.

Ảnh
Link "Upgrate to the new Firefox" xuất hiện góc trên phía bên phải màn hình

Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định trên Firefox là không khó khăn gì (gần đây, Firefox thậm chí còn làm cho nó dễ dàng hơn), nhưng hầu hết người sử dụng không bao giờ bận tâm làm động tác thay đổi trên. Thiết kế của công cụ tìm kiếm Yahoo! mới dành cho người dùng Firefox cũng giống như của công cụ tìm kiếm của Google, vì vậy nhiều người dùng có thể thẩm chí còn không nhận ra sự khác biệt.

Vẫn còn quá sớm để biết khi nào thỏa thuận giữa Yahoo! và Mozilla có tạo nên sự khác biệt nào trong thị phần của hai công ty này hay không, nhưng có thể chúng ta sẽ thấy một một sự gia tăng nhỏ đối với người dùng Yahoo! trong tháng Giêng.

Theo Lao Động.
Bình luận

  • TTCN (0)