Theo BKAV, người sử dụng Việt Nam hiện đang phải nhận tới 13,9 triệu tin nhắn rác mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Bản Dự thảo sẽ được áp dụng với các đối tượng gồm nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet.

Theo đó, các tổ chức cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo đến người dùng khi người dùng đã thể hiện sự đồng ý nhận quảng cáo một cách rõ ràng.

Việc đồng ý thể hiện qua cách gửi tin nhắn đăng ký; khai báo và xác nhận mẫu đăng kí trên giấy in, cổng/trang thông tin điện tử; gửi thư điện tử đăng ký; gọi điện đến tổng đài đăng ký; sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng kí nhận quảng cáo.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân phải gửi thư điện tử xác nhận tới địa chỉ thư điện tử, tin nhắn xác nhận tới địa chỉ đăng kí nhận tin nhắn quảng cáo. Trong phản hồi này phải có thông tin hướng dẫn cách từ chối nhận tin quảng cáo.

Đơn vị quảng cáo phải công khai thỏa thuận về việc đăng kí, gửi nhận, từ chối thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử của mình và thực hiện đúng các thỏa thuận gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, đối với người nhận.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi gửi tin nhắn quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải sử dụng số dịch vụ tin nhắn ngắn, không được sử dụng số thuê bao để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn.

Dự thảo Thông tư cũng quy định các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải cung cấp chức năng để người sử dụng có thể lựa chọn nhận các loại thư ngay từ máy chủ dựa trên nhãn và mã số quản lí của thư điện tử quảng cáo; địa chỉ IP và tên miền của máy chủ gửi thư; địa chỉ IP và địa chỉ thư điện tử người gửi thư. Các nhà cung cấp cũng phải liên tục cập nhật thông tin về thư rác cho hệ thống ngăn chặn thư rác, thực hiện các giải pháp hạn chế thư rác.

Đối với việc ngăn chặn thuê báo phát tán tin nhắn rác, Dự thảo Thông tư quy định nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn xây dựng hệ thống kĩ thuật ngăn chặn thuê bao thuộc mạng của doanh nghiệp phát tán tin nhắn, phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn khác ngăn chặn tình trạng phát tán tin nhắn rác lên mạng.

Việc ngăn chặn thuê bao phát tán tin nhắn rác bằng phương án kĩ thuật được thực hiện dựa trên các tiêu chí như tần suất nhắn tin; từ khóa trong nội dung tin nhắn; nguồn gửi tin nhắn…

Theo ghi nhận của Công ty An ninh mạng BKAV, người sử dụng Việt Nam hiện đang phải nhận tới 13,9 triệu tin nhắn rác mỗi ngày. Báo cáo của một số hãng bảo mật nổi tiếng trên thế giới cũng cho thấy, Việt Nam đang nằm trong top các quốc gia có nguồn phát tán thư rác lớn trên thế giới.

Theo Trithuccongluan.
Bình luận

  • TTCN (0)