Trong năm qua, các thành viên và cộng tác viên của Securing Smart Cities đã thành công trong việc nâng cao nhận thức về những vấn đề an ninh mạng tiềm tàng tại những thành phố thông minh. Sáng kiến đã được xuất bản thành nhiều văn bản nhằm hỗ trợ chính quyền thành phố xem xét cách tiếp thu công nghệ Smart City một cách đúng đắn và tổ chức Bộ phận Smart City Security. Nhiều đánh giá nghiên cứu thực tế đã được thực hiện và kết quả cũng đã được công bố, khái quát phần lớn những vấn đề bảo mật tại thành phố thông minh, những vấn đề về giám sát hệ thống và mạng lưới liên lạc thành phố và giá trị của chúng đối với những kẻ tấn công.

Song song đó, đại diện Securing Smart Cities cũng tham gia vào một số sự kiện về những vấn đề đang được quan tâm. Nổi bật là một đại diện đã khái quát về vấn đề bảo mật tại thành phố thông minh trước chính phủ Hoa Kì. Cộng tác viên cũng hỗ trợ Hội đồng châu Âu thực hiện 2 nghiên cứu về những vấn đề có thể xảy ra trong giao thông công cộng tại thành phố thông minh.

Trong tương lai, Securing Smart Cities sẽ tiếp tục tăng cường nhận thức về vấn đề bảo mật tại nhiều thành phố, chia sẻ kinh nghiệm với chính quyền thành phố bằng việc xuất bản các hướng dẫn về bảo mật và nghiên cứu về nhiều lĩnh vực bảo mật khác nhau ở những thành phố tương lai.

Xây dựng nhận thức cao hơn nữa về an ninh mạng tại thành phố là vô cùng cần thiết. Nhiều thành phố ngày càng thông minh hơn và không ngừng áp dụng công nghệ mới vào cơ sở hạ tầng nhưng thường đánh giá thấp tầm quan trọng của an ninh mạng. Securing Smart Cities đang đóng vai trò then chốt trong giáo dục những nhân tố chính, chẳng hạn như chính phủ, công ty, chuyên gia, v.vv… về những vấn đề an ninh mạng hiện tại và giải pháp phù hợp cho thành phố thông minh.

Cesar Cerrudo, Thành viên Securing Smart Cities, Giám đốc công nghệ tại IOActive chia sẻ: “Trong năm đầu tiên, sáng kiến hợp tác Securing Smart Cities đã đạt được bước tiến quan trọng: trước khi chúng tôi khởi xướng, chủ đề này rất hiếm khi được thảo luận, nhưng giờ đây, càng ngày càng nhiều người ý thức được tầm ảnh hưởng của an ninh mạng lên công nghệ trong thành phố thông minh và bắt đầu nắm bắt được những vấn đề chúng tôi đề xướng. Trong khi chúng tôi chỉ mới bắt đầu và còn rất nhiều việc phải làm thì kết quả trong năm đầu tiên lại quá bất ngờ và là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực làm việc, giúp các thành phố trên khắp thế giới an toàn hơn và bảo vệ công dân của họ tốt hơn”.

Mohammad Amin Hasbini, Thành viên Securing Smart Cities, Chuyên gia bảo mật tại Kaspersky Lab nói thêm: “Điều chúng tôi nhận thấy được trong năm qua đó là việc nghiên cứu bảo mật tại thành phố thông minh nên được ưu tiên nhiều hơn nữa. Cộng đồng Securing Smart Cities đang nỗ lực hết sức để thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực này và vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thành. Nhìn chung, chúng tôi đã có một năm thành công. Các văn bản của chúng tôi đã được các nhà lãnh đạo trên thế giới sử dụng để lên kế hoạch và phát triển các chiến lược của họ và chúng tôi mong sẽ thành công hơn nữa trong năm tới”.Bình luận

  • TTCN (0)