Tác giả
indexyourfiles
Phiên bản
Trang chủ
www.indexyourfiles.com
Giấy phép
Tự do, Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows
Tìm kiếm file trên máy tính là việc không quá khó khăn, nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian và có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ của hệ thống. Nếu bạn không muốn mất quá nhiều thời gian cũng như ảnh hưởng hệ thống, Index Your Files là lựa chọn hàng đầu.
Bài giới thiệu: 

Bình luận

  • TTCN (0)