Tác giả
Jan Švec và Filip Jurčíček
Phiên bản
0.107
Trang chủ
www.gmail-backup.com
Giấy phép
Tự do, Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, OS X, Linux/Unix

Những người chỉ dùng webmail thay vì có thêm trình hỗ trợ sẽ không phải lo lắng nguy cơ mất dữ liệu trong tài khoản một khi quên mật khẩu hoặc bị tin tặc đánh cắp tài khoản nếu như họ có thể thực hiện việc sao lưu. Với Gmail Backup, việc sao lưu dữ liệu, thư trong Gmail sẽ được thực hiện một cách dễ dàng.

Có phiên bản cho Linux và Mac trên trang chủ của sản phẩm.

Bài giới thiệu: 

Bình luận

  • TTCN (0)