Anh “khai tử” truyền hình tương tự

Sau 76 năm phục vụ, chính phủ Anh đã quyết định cho hệ thống truyền hình tương tự "nghỉ hưu", và chuyển toàn bộ dịch vụ truyền hình của Anh sang...