Tiến sĩ Việt được vinh danh trên thế giới

Công trình nghiên cứu của tiến sĩ Dương Quang Trung đã vượt qua gần 3000 công trình nghiên cứu khác để giành giải cao nhất tại hội nghị quốc tế về lĩnh vực điện tử viễn thông.