Clickfree ra mắt ổ đĩa sao lưu không dây

Clickfree vừa cho giới thiệu một giải pháp lưu trữ dữ liệu mới nhất, mà theo nhà sản xuất thì "đây là sản phẩm sao lưu đầu tiên của thế giới có...