Sẽ chỉ có DDR4 dành cho PC và tablet

Các nhà cung cấp bộ nhớ lớn đã bắt đầu sản xuất bộ nhớ DDR4 thế hệ tiếp theo nhưng nhiều khả năng nó sẽ không xuất hiện trong các máy chủ vào cuối...