12 bài học khởi nghiệp từ Steve Jobs

Mặc dù thành công của hai chiếc điện thoại mới nhất của Apple là nhờ bàn tay Tim Cook nhưng Steve Jobs mãi là một hình ảnh mang tính biểu tượng.

Bài học lớn từ Flappy Bird

Việc Nguyễn Hà Đông khai tử trò chơi của mình do không chịu được áp lực từ dư luận một lần nữa đặt ra vấn đề làm sao để những chú chim như Flappy...

Ba bài học từ iPhone 5s, 5c

Apple phá lệ khi giới thiệu tới 2 mẫu điện thoại trong một năm. Sự xuất hiện của iPhone 5s, 5c cho giới công nghệ thấy điều gì?