Top 10 Google Doodle năm 2012

Google vừa phát hành danh sách trang homepage ấn tượng nhất của mình trong suốt năm 2012. Từ năm 1998, Googel tích hợp các sự kiện, ngày lễ vào biểu...