Nhìn lại thị trường ICT Việt Nam 2011

Ngày 4/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố các số liệu thống kê ngành CNTT-TT năm 2011. Theo đó, công nghiệp phần mềm, viễn thông, chi tiêu...