8 chứng bệnh mới liên quan tới công nghệ

Dưới đây là 8 chứng bệnh liên quan tới công nghệ rất khó phát hiện mặc dù khá phổ biến: Ảo giác chuyển động, phản xạ “undo”, gù lưng vì máy tính bảng...