Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Phải đánh thuế TTĐB game online

“Hiện nay game vẫn còn nhưng bạo lực gần như hết. Vừa rồi QH có ý kiến không đánh thuế trò chơi điện tử trực tuyến. Tôi nghĩ không nên như vậy, phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ này vì chúng ta không khuyến khích”, ông Lê Mạnh Hà phát biểu.