Google dự tính mở dịch vụ nhạc số

Google là ông vua trong lĩnh vực tìm kiếm trên Internet. Ngoài ra, công ty còn là nhà cung cấp dịch vụ email nổi tiếng cũng như phát triển hệ điều...