100% trạm biên phòng sẽ có truyền hình số

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vừa được trao tặng số lượng lớn đầu thu truyền hình kĩ thuật số cùng gói cướ 3 năm sử dụng, giúp cán bộ chiên sĩ ở tất...