Game online: "Nhập nhằng" tài sản ảo

Mặc dù Thông tư 60 cấm kinh doanh tài sản ảo, nhà phát hành cũng không công nhận tài sản ảo trong game, thế nhưng giao dịch vẫn cứ diễn ra.