Zend Framework phát hành bản beta 0.9.0

Nhóm phát triển Zend Framework vừa công bố phiên bản thử nghiệm beta 0.9.0 với hi vọng đây là bản thử nghiệm đầu tiên và duy nhất trước khi tung ra...