Bình luận

  • TTCN (2)
Hải Nam  30903

Khởi động nhanh thật. Hàng ship bằng gì mà cũng nhanh quá Rolling On The Floor

Ncn

Quảng cáo ngộ ghê...

Xem cái đoạn video quảng cáo thấy cũng hay nhưng ko xài đâu.