0
2488

Cách làm ổ cứng di động USB 3.0 dung lượng 10 TB như thế này dc ko ???

1- Tôi được biết có USB siêu nhỏ giao tiếp USB 3.0 nhưng có dung lượng 2 TB theo trang web sau : http://www.thongtincongnghe.com/article/27664

Đĩa DVD có tuổi thọ… nghìn năm

Những thước phim quý giá, những dữ liệu có giá trị… có thể sẽ được để lại đến tận đời… cháu chắt của chúng ta bằng loại đĩa M-Disc mới, có thời hạn...