Thông Tin Công Nghệ

0
2264

Cách làm ổ cứng di động USB 3.0 dung lượng 10 TB như thế này dc ko ???

1- Tôi được biết có USB siêu nhỏ giao tiếp USB 3.0 nhưng có dung lượng 2 TB theo trang web sau : http://www.thongtincongnghe.com/article/27664