Thông Tin Công Nghệ

Foobar2000 ra mắt phiên bản 1.0

Foobar2000 là một chương trình nghe nhạc cao cấp trên nền tảng Windows. Một số tính năng cơ bản của chương trình bao gồm: hỗ trợ ReplayGain, sử dụng...