Tên miền “.vn” vượt tên miền quốc tế

Theo Báo cáo Tài nguyên Internet vừa được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) công bố tại sự kiện Ngày Internet Việt Nam 2014 (5/12), tên miền ".vn" tiếp tục tăng trưởng 13% trong năm qua và vẫn đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng đăng kí sử dụng.

VNPT hoàn thành tái cơ cấu 63 viễn thông tỉnh

Tính đến thời điểm này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã hoàn thành việc sắp xếp, tái cơ cấu 63 viễn thông tỉnh/thành phố theo chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông, với gần 1,7 vạn trên tổng số 3,6 vạn lao động được chuyển sang khối kinh doanh.