MobiFone cổ phần hóa: Chọn đối tác nào?

Theo chỉ đạo đến cuối năm 2014, Bộ TT& TT sẽ trình phương án cổ phần hóa MobiFone lên Chính phủ và đến năm 2015 thì triển khai cổ phần hóa. Tuy nhiên, cũng ngay từ bây giờ, Mobifone sẽ phải tính tới nhiều phương án hợp tác với các đối tác mới đầy quan trọng.

Sẽ quy hoạch lại băng tần 900 MHz cho 3G

Tuy băng tần 900 MHz hiện đang được sử dụng cho dịch vụ 2G, nhưng nếu nhà mạng thử nghiệm dịch vụ 3G cho kết quả tốt, không can nhiễu thì có thể xem xét bổ sung băng tần này cho 3G để tối ưu hóa hiệu quả.