Hiệp hội công nghiệp viễn thông (TIA) đã đưa ra dự báo về nguồn thu của thị trường công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trên toàn cầu trong năm 2009 sẽ giảm 3,1 %. Đây là lần đầu tiên TIA đưa ra dự đoán về sự suy giảm trong suốt 23 năm dự báo về nền công nghiệp ICT của mình.

Sự suy giảm này được cho là do ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế toàn cầu. Nguồn thu từ toàn bộ thị trường ICT toàn cầu sẽ duy trì ở mức yếu trong năm 2010 và TIA  dự đoán nền công nghiệp ICT toàn cầu chỉ hồi phục mạnh sau năm 2010 với mức tăng trưởng nguồn thu khoảng 6,4% vào năm 2011 và 7,9% vào năm 2012.

Trong 2 năm tới, nguồn thu từ viễn thông Hoa Kỳ được dự đoán giảm 6,4% nhưng sẽ tăng trưởng trở lại khoảng 14,4% trong giai đoạn 2011- 2012.

Ngoài ra, TIA cũng dự báo nguồn thu từ vô tuyến và dữ liệu sẽ tăng lên 73% trong 4 năm tới và đạt doanh thu 110 tỷ đô la vào năm 2012 so với 64 tỷ đô la vào năm 2008.

Còn theo Grant Seiffert – Chủ tịch của TIA thì nhận định, băng rộng đã được xác định như là một hướng đi trong quá trình khôi phục lại nguồn thu ở tất cả các khu vực trên thế giới từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến công nghệ lưới thông minh, các mạng an toàn công cộng đến giáo dục ngay cả đối với doanh nghiệp và khách hàng.

Phan Văn Hòa (Theo voipservices.tmcnet.com)Bình luận

  • TTCN (0)