Trước 30/3, các ISP phải triển khai chặn game online từ các đại lý Internet từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.

Nhằm hạn chế tác động tiêu cực của game trực tuyến, Bộ TT&TT vừa có công văn yêu cầu các ISP phải chặn việc truy cập đến các game trực tuyến từ các đại lý Internet trên cả nước trước ngày 30/3.

Theo yêu cầu của Bộ TT&TT, trước ngày 30/3/2011, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) phải triển khai chặn việc truy nhập đến game online từ các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng do ISP đang quản lý từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.

Sau ngày 30/3, các Sở TT&TT trên cả nước phải có trách nhiệm thanh, kiểm tra và xử lý những ISP không thực hiện yêu cầu ngừng cung cấp game online tại các đại lý Internet trên địa bàn và gửi báo cáo kết quả về Bộ TT&TT.

Thời gian cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet khác ngoài game online tại các đại lý Internet sẽ được tuân thủ theo quy định về thời gian đóng mở cửa hàng ngày của các đại lý Internet quy định bởi UBND các tỉnh, thành phố (theo quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet).

Ngoài ra, các doanh nghiệp game online sẽ phải báo cáo Bộ TT&TT toàn bộ địa chỉ IP của các máy chủ game online trước ngày 30/1. Sau đó, các ISP sẽ quy hoạch, sắp xếp lại dải địa chỉ IP của các đại lý Internet trước ngày 15/3.

Bên cạnh đó, trước ngày mùng 10 hàng Quý, các ISP có trách nhiệm báo cáo Bộ TT&TT về số lượng các đại lý Internet, hiệu quả của việc áp dụng giải pháp kỹ thuật, khó khăn vướng mắc, kiến nghị.

Theo ICTNewsBình luận

  • TTCN (0)