Một dịch vụ Internet tại Hà Nội.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai việc chặn các đại lí game online từ 22 giờ hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau.

Như vậy, sau biện pháp quản chặt các đại lí Internet về thời gian cung cấp dịch vụ được Bộ TT&TT đưa ra từ tháng 9/2010, đây tiếp tục là một động thái nữa của cơ quan quản lí nhà nước nhằm hạn chế tác động tiêu cực của game trực tuyến.

Với công văn lần này, Bộ yêu cầu các ISP phải tiến hành việc chặn việc truy cập đến các game trực tuyến từ các đại lí Internet mà doanh nghiệp đang quản lí trên cả nước trước ngày 30/3/2011. Còn sau ngày 30/3, các Sở TT&TT trên cả nước phải có trách nhiệm thanh, kiểm tra và xử lí những doanh nghiệp nào không thực hiện yêu cầu ngừng cung cấp game online tại các đại lí Internet trên địa bàn và gửi báo cáo kết quả về Bộ.

Theo Bộ TT&TT, ngoài game online, thời gian cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet khác ngoài game online tại các đại lí Internet sẽ được tuân thủ theo quy định về thời gian đóng mở cửa hàng ngày của các đại lí Internet quy định bởi UBND các tỉnh, thành phố (theo quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet).

Có thể nói, năm 2010 vừa qua, một trong những vấn đề nổi cộm của ngành T&TT đó là đại lí Internet và game online. Bên cạnh các biện pháp được cho là tạm thời để quản lí game online, Bộ TT&TT đang tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lí về lĩnh vực này. Trong kế hoạch của Bộ năm 2011 sẽ tiếp tục trình chính phủ Nghị định bổ sung sửa đổi Nghị định 97 về Internet để có thể đáp ứng nhu cầu quản lí Internet, game online trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, tất cả các giải pháp đã triển khai về quản lí đại lí Internet và game online cho đến hiện nay đã có giải pháp mang tính lâu dài, cũng có giải pháp mang tính tình thế. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, vẫn cần phải xem xét tổng thể quản lí Internet trong thời gian tới làm sao đáp ứng yêu cầu vừa thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, Internet để có thể đáp ứng nhu cầu quản lí nội dung thông tin trên Internet, chống thông tin độc hại, ảnh hưởng an toàn an ninh, đời sống, thuần phong mĩ tục và đặc biệt là bảo vệ giới trẻ.

Theo VnMedia.Bình luận

  • TTCN (1)
Anderson Doan

Dở hơi