Hôm 19/1/2012, IBM cho biết, cả doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm tài chính 2011 đều tăng khiêm tốn. Trong quý kết thúc ngày 31/12/2011, IBM báo cáo doanh thu 29,5 tỉ USD, tăng 2% so với cùng quý năm trước, lợi nhuận là 5,5 tỉ USD, tăng 4%.

Các thị trường mới nổi tiếp tục mang lại tăng trưởng cho Công ty. Tổng doanh thu từ các nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) tăng 10%. Quý thứ tư, doanh thu của các nước châu Mỹ đã tăng trưởng 3% so với năm 2010, trong khi doanh thu từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 2%.

Đối với ăm tài chính 2011, IBM báo cáo doanh thu 106,9 tỉ USD, tăng 7% so với năm tài chính 2010. Thu nhập ròng cũng tăng 7%, lên 15,9 tỉ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho cả năm là 13,06 USD, tăng 13%.

Tuy nhiên, IBM đã giảm nhẹ so với sự mong đợi của các nhà phân tích. Theo một cuộc thăm dò của Yahoo Finance, các nhà phân tích ước tính công ty sẽ mang lại 29,71 tỉ USD doanh thu trong quý này, với 5,6 tỉ USD lợi nhuận. Đối với năm nay, họ ước tính công ty sẽ mang lại 107,12 tỉ USD doanh thu và 13,37 tỉ USD lợi nhuận.

Trong quý này, doanh thu của bộ phận Global Technology Services tăng 3% lên 10,5 tỉ USD, và của bộ phận Global Business Services cũng tăng 3%, lên 4,9 tỉ USD. Doanh thu từ bộ phận Software tăng 9%, lên 7,6 tỉ USD (doanh thu từ họ sản phẩm WebSphere tăng 21%, từ phần mềm Information Management tăng 9%, từ phần mềm Tivoli tăng 14% nhưng từ phần mềm Lotus giảm 2%).

Không phải tất cả các bộ phận kinh doanh đều đã làm tốt trong quý này. Doanh thu từ nhóm Systems and Technology đã giảm 8%, còn 5,8 tỉ USD. So với quý 4/2010, doanh thu System z giảm 31% và doanh số bán hàng máy tính lớn MIPS giảm 4%. Tuy nhiên, doanh số bán hàng các hệ thống IBM Power, (cũng được nhóm Systems and Technology quản lý) lại tăng 6% trong quý. Bộ phận Systems and Technology báo cáo tăng trưởng doanh thu 6% cho cả năm 2011.

Theo PCWorld VN
Bình luận

  • TTCN (0)