Google PageRank được ứng dụng trong nghiên cứu hóa học. Ảnh: Wikipedia.

Công nghệ mới Google có thể sử dụng để phân tích hàng nghìn tỉ trang web được ứng dụng trong quá trình phân tích cách thức phân tử định hình và tổ chức.

Aurora Clark, giáo sư hóa học trường Đại học bang Washington đã sử dụng phần mềm PageRank của Google để tạo ra moleculaRnetworks, phần mềm cho phép các nhà khoa học khám phá cấu trúc dung môi trong mô phỏng phân tử.

PageRank là thuật toán phân tích liên kết trên internet dùng để đánh giá tầm quan trọng của một trang web mà Larry Page và Sergey Brin phát triển khi còn ở Stanford. Điểm mạnh của nó là khả năng phân tích một lượng lớn các trang web cùng một lúc theo thời gian thực. Clark và các đồng nghiệp đã nhận ra rằng liên kết giữa các phân tử rất giống liên kết giữa các trang web với nhau, trong đó các liên kết hydro tương ứng với các siêu liên kết (hyperlink). Vì vậy thuật toán được sử dụng để tìm hiểu tương tác của các phân tử. Phần mềm mô phỏng các liên kết hydro trong nước, dung môi dồi dào và đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các quá trình sinh học.

Clark chobiết: “Điều tuyệt vời nhất trong nghiên cứu này là chúng tôi đã đưa một công nghệ từ một lĩnh vực khoa học hoàn toàn khác, khoa học máy tính, ứng dụng vào việc tìm hiểu thế giới tự nhiên”.

Tuy phần mềm này không loại bỏ được sự cần thiết của các thí nghiệm nhưng nó có thể giúp các nhà khoa học đặt ra các giả thuyết trước khi kiểm chứng trong phòng thí nghiêm. Clark gọi đây là hóa học “xanh” vì nó không tạo ra chất thải và không có tác hại với người thí nghiệm.

Công trình của Clark và các đồng nghiệp từ Đại học Arizona được trình bày trong một bài báo đăng trực tuyến gần đây trên tạp chí Computational Chemistry. Nghiên cứu được tài trợ bởi chương trình năng lượng cơ bản của bộ năng lượng Hoa Kì.

Tổng hợp từ WSUNews, The Atlantic, GizmagBình luận

  • TTCN (0)