Đưa Google PageRank vào phân tích hóa học

Công nghệ mới Google có thể sử dụng để phân tích hàng nghìn tỉ trang web được ứng dụng trong quá trình phân tích cách thức phân tử định hình và tổ...

Tạo hình 3D từ ảnh tĩnh

Các họa sĩ có lẽ sẽ phải mất hàng tuần để vật lộn với các câu hỏi về độ sâu, kích thước, sự tương ứng và bố cục của một bức vẽ. Thế nhưng, những gì...