Google là vua khi nói đến doanh thu quảng cáo trực tuyến trên toàn thế giới. 1/3 số tiền chi cho quảng cáo sẽ vào túi công ty này. Google dự báo sẽ thu được 38,6 tỉ USD, theo số liệu được công bố bởi eMarketer.

Sau Google, các địa chỉ thu chi quảng cáo lớn nhất khác là Facebook (6,4 tỉ USD), Yahoo! (3,5 tỉ USD) và Microsoft (2,9 tỉ USD). Chi tiêu quảng cáo sẽ khoảng 117,6 tỉ USD trong năm 2013, tăng 13% so với năm 2012 khi 104 tỉ USD được chi trực tuyến.

Theo ICTPress
Bình luận

  • TTCN (0)