ICANN - tổ chức cấp phát tên miền quốc tế, đã thông báo những tên miền cấp cao mới ngày 23/10, và lần đầu tiên các tên miền này không phải là các chữ cái Latin.

Gia nhập danh sách 22 tên miền hiện nay, trong đó có .com, .net và .org là 4 tên miền có thể xuất hiện vào cuối một địa chỉ web.

Các bổ sung mới nhất là are شبكة, trong tiếng Ả rập là "web/mạng"; онлайн, tiếng Nga là "online" (trực tuyến); сайт, tiếng Nga là "site" (trang mạng); và 游戏, tiếng Trung Quốc là "game(s)" (trò chơi).

Sự thay đổi này là một phần của nỗ lực mang đến cho các tổ chức nhiều cách thức liên lạc với khán giả của mình hơn. Những tên miền mới này đã trải qua một quá trình đánh giá khắc nghiệt và có những chuẩn bị kĩ thuật kĩ lưỡng cùng với an ninh mạng là một quan tâm chính.

Mặc dù tên miền cấp cao (TLD) vẫn chưa sẵn sàng, nhưng ICANN cho biết họ đang triển khai nhanh chóng.

“Trong những tuần và tháng sắp tới, chúng ta sẽ thấy những tên miền mới này trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới, đưa mọi người, các cộng đồng và doanh nghiệp tới gần nhau hơn theo những cách mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Đây là hình thức sáng tạo giúp thúc đẩy xã hội toàn cầu của chúng ta”, Giám đốc bộ phận tên miền riêng của ICANN Akram Atallah cho biết.

Tuy nhiên, trước khi công chúng bắt đầu tiếp cận các tiên miền này, cần phải hoàn thiện một quy trình cuối cùng liên quan tới bản quyền và phải đợi 30 ngày để được thông qua. Đây là lần đầu tiên những “quy định” mới này đã được thông qua theo một chính sách mới được khởi động 2011. Các công ty như Google cũng yêu cầu những tên miền này, từ .YouTube đến .lol.

Theo ICTPressBình luận

  • TTCN (0)