Các trang web lớn đã có phản ứng nhanh chóng với lỗi nghiêm trọng Heartbleed

Dưới đây là tình trạng hiện nay của 100 trang web hàng đầu với lỗi Heartbleed vừa phát hiện ra:

Ngay khi các chuyên gia bảo mật phát hiện ra lỗi Heartbleed được xem là nghiêm trọng hàng đầu trong nhiều năm trở lại đây và có thể ảnh hưởng đến 2/3 tổng số website trên toàn cầu, các trang web, đặc biệt là những trang web lớn, đã lập tức có phản ứng để tự bảo vệ mình và người dùng.

Trang công nghệ CNET đã liên hệ trực tiếp với 100 trang web lớn nhất hiện nay tại Mỹ (theo thứ hạng được sắp xếp bởi Alexa, dịch vụ xếp hạng trang web) để đặt ra câu hỏi: “Trang web của bạn đã vá lỗi Heartbleed hay chưa?”, và câu trả lời là hầu hết các trang web này đã hoàn tất việc vá lỗi, trong đó các trang web lớn như Google, Facebook, Youtube, Yahoo!… đã nhanh chóng vá lại lỗ hổng Heartbleed.

Cùng với kết quả do CNET cung cấp, người dùng có thể sử dụng thêm công cụ kiểm tra lỗi Heartbleed trên các trang web tại đây, từ đó để có được một kết quả chính xác nhất.

Dưới đây là danh sách 100 trang web và tình trạng hiện tại theo công bố của CNET:

Website

Tình trạng xác nhận từ trang web

Google

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Facebook

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

YouTube

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Yahoo!

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Amazon

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Wikipedia

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

LinkedIn

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

eBay

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Twitter

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Craigslist

Chờ phản hồi

Bing

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Pinterest

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Blogspot

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

CNN

Chờ phản hồi

Live

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

PayPal

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Instagram

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Tumblr

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Espn.go.com

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Wordpress

Chờ phản hồi

Imgur

Chờ phản hồi

Huffington Post

Chờ phản hồi

Reddit

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

MSN

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Netflix

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Weather.com

Chờ phản hồi

IMDb

Chờ phản hồi

Yelp

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Apple

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

AOL

Chờ phản hồi

Microsoft

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

NYTimes

Chờ phản hồi

Bank of America

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Ask

Chờ phản hồi

Fox News

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Chase

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

GoDaddy

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

About

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

BuzzFeed

Chờ phản hồi

Zillow

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Wells Fargo

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Etsy

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

XVideos

Chờ phản hồi

Walmart

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

CNET

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Pandora

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

xHamster

Chờ phản hồi

PornHub

Chờ phản hồi

Comcast

Chờ phản hồi

Stack Overflow

Chờ phản hồi

Salesforce

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Daily Mail

Chờ phản hồi

Vimeo

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Conduit

Chờ phản hồi

Flickr

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Zedo

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Forbes

Chờ phản hồi

LiveJasmin

Chờ phản hồi

USPS

Chờ phản hồi

Indeed

Chờ phản hồi

Hulu

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Answers

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

HootSuite

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Amazon Web Services

Chờ phản hồi

Adobe

Chờ phản hồi

Blogger

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Dropbox

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Reference.com

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

AWeber

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

UPS

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Intuit

Chờ phản hồi

NBC News

Chờ phản hồi

USA Today

Chờ phản hồi

Outbrain

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

The Pirate Bay

Chờ phản hồi

The Wall Street Journal

Chờ phản hồi

Bleacher Report

Chờ phản hồi

Constant Contact

Chờ phản hồi

Wikia

Chờ phản hồi

CBSSports

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Publishers Clearing House

Chờ phản hồi

Googleusercontent.com

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Groupon

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Best Buy

Chờ phản hồi

Feedbin

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

Pinboard

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

GetPocket

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

IFTTT

Đã vá lỗ hổng. Người dùng nên thay đổi mật khẩu

PayScale

Không bị dính lỗ hổng Heartbleed

Dựa vào danh sách trên, người dùng có thể tra cứu những trang web nào mà mình thường xuyên sử dụng để có biện pháp phản ứng phù hợp.

Lưu ý: với những trang web ở trạng thái “không bị dính lỗ hổng Heartbleed” nghĩa là trang web đó không sử dụng công nghệ mã hóa OpenSSL có chứa lỗi Heartbleed, do vậy dữ liệu của người dùng an toàn và không có vấn đề gì xảy ra.

Theo Dân Trí
Bình luận

  • TTCN (0)