Phân hệ đa phương tiện IP (IMS) đã có một số thời điểm khá nổi bật. Một số nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đã đầu tư khá lớn để phát triển các sản phẩm, giải pháp và khả năng của IMS, tuy nhiên mức độ chấp nhận của thị trường lại thấp hơn họ mong đợi. Ngày nay khi mà các tiêu chuẩn 4G như LTE và WiMAX đã đang dần hình thành, nền tảng IMS đã có một vai trò và vị trí mới, hứa hẹn một sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Cơ sở cho "căn nhà chung" của IMS và 3G LTE

Có một số thành phần của IMS như máy chủ thuê bao nhà HSS, chính sách và chức năng tính cước PCRF (Policy and Charging Rule Function) là những thành phần quan trọng trong cấu trúc mạng lõi của LTE đã được định nghĩa một cách tương tự trong WiMAX. Các thành phần này được yêu cầu đảm bảo QoS từ đầu cuối đến đầu cuối và khả năng tính cước linh động cho các dịch vụ dữ liệu di động thế hệ sau.

Khó khăn của các nhà cung cấp dịch vụ

Theo nhà phân tích nghiên cứu cao cấp của ABI: “IMS có thể tạo ra và phát triển các ứng dịch, dịch vụ mới một cách nhanh chóng, tuy nhiên các dịch vụ này đã bị triển khai chậm hơn bởi vì chính các nhà khai thác cũng không chắc lắm là họ sẽ sử dụng chúng như thế nào?”

Thuận lợi của IMS

Ngày nay, FCC ở Mỹ đã tuyên bố rằng các nhà khai thác giành được 700 MHz phổ tần phải phù hợp với các chuẩn thiết bị và ứng dụng mở. Trong một cuộc bán đấu giá gần đây Verizon đã giành gần hết băng tần và sẽ sử dụng nó cho LTE. Verizon đã khởi đầu chương trình sáng kiến phát triển mở ODI (Open Development Initiative) dựa trên kiến trúc IMS trong tháng 3/2008.

Một số nhà khai thác và cung cấp thiết bị đang hướng tới một cấu trúc các ứng dụng mở: Sprint đã đề cập đến trong sự tham khảo tới chiến lược ứng dụng của nó và sử dụng IMS như một kiến trúc nền tảng cho mạng HPPTT (High Performance Push to Talk), mạng này đã được lên kế hoạch để tung ra vào tháng 6/2008. Nokia đã đề cập đến các ứng dụng và thiết bị mở như một sáng kiến trong chiến lược di trú của họ.

IMS sẽ giúp dễ dàng chuyển tiếp tới sự phát triển mở và sẽ là một phần cơ sở cho các mạng WiMAX và LTE trong tương lai.

Các khía cạnh khác của IMS đã được thảo luận trong một nghiên cứu gần đâu của ABI “IMS Core Networks: A Dynamic Service-Based Architecture”, nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về các tiện ích của IMS trong các mạng truy cập vô tuyến và hữu tuyến, đưa ra định hướng trong các nhà khai thác đang sử dụng IMS và vai trò của nó trong các mạng hỗn hợp.

Trần Đạt (Theo 3g.co.uk )



Bình luận

  • TTCN (2)
Trần Công Đức  17

Lợi ích của IMS với người dùng

Phân hệ đa phương tiện IP (IMS) đã có một số thời điểm khá nổi bật. Một số nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đã đầu tư khá lớn để phát triển các sản phẩm, giải pháp và khả năng của IMS, tuy nhiên mức độ chấp nhận của thị trường lại thấp hơn họ mong đợi. Ngày nay khi mà các tiêu chuẩn 4G như LTE và WiMAX đã đang dần hình thành, nền tảng IMS đã có một vai trò và vị trí mới, hứa hẹn một sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Cơ sở cho "căn nhà chung" của IMS và 3G LTE

Có một số thành phần của IMS như máy chủ thuê bao nhà HSS, chính sách và chức năng tính cước PCRF (Policy and Charging Rule Function) là những thành phần quan trọng trong cấu trúc mạng lõi của LTE đã được định nghĩa một cách tương tự trong WiMAX. Các thành phần này được yêu cầu đảm bảo QoS từ đầu cuối đến đầu cuối và khả năng tính cước linh động cho các dịch vụ dữ liệu di động thế hệ sau.
Khó khăn của các nhà cung cấp dịch vụ

Theo nhà phân tích nghiên cứu cao cấp của ABI: “IMS có thể tạo ra và phát triển các ứng dịch, dịch vụ mới một cách nhanh chóng, tuy nhiên các dịch vụ này đã bị triển khai chậm hơn bởi vì chính các nhà khai thác cũng không chắc lắm là họ sẽ sử dụng chúng như thế nào?”
Thuận lợi của IMS

Ngày nay, FCC ở Mỹ đã tuyên bố rằng các nhà khai thác giành được 700 MHz phổ tần phải phù hợp với các chuẩn thiết bị và ứng dụng mở. Trong một cuộc bán đấu giá gần đây Verizon đã giành gần hết băng tần và sẽ sử dụng nó cho LTE. Verizon đã khởi đầu chương trình sáng kiến phát triển mở ODI (Open Development Initiative) dựa trên kiến trúc IMS trong tháng 3/2008.

Một số nhà khai thác và cung cấp thiết bị đang hướng tới một cấu trúc các ứng dụng mở: Sprint đã đề cập đến trong sự tham khảo tới chiến lược ứng dụng của nó và sử dụng IMS như một kiến trúc nền tảng cho mạng HPPTT (High Performance Push to Talk), mạng này đã được lên kế hoạch để tung ra vào tháng 6/2008. Nokia đã đề cập đến các ứng dụng và thiết bị mở như một sáng kiến trong chiến lược di trú của họ.

IMS sẽ giúp dễ dàng chuyển tiếp tới sự phát triển mở và sẽ là một phần cơ sở cho các mạng WiMAX và LTE trong tương lai.

Các khía cạnh khác của IMS đã được thảo luận trong một nghiên cứu gần đâu của ABI “IMS Core Networks: A Dynamic Service-Based Architecture”, nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về các tiện ích của IMS trong các mạng truy cập vô tuyến và hữu tuyến, đưa ra định hướng trong các nhà khai thác đang sử dụng IMS và vai trò của nó trong các mạng hỗn hợp.

Trần Công Đức  17

Lợi ích của IMS với người dùng

Thuận tiện và dễ sử dụng
IMS cho phép người sử dụng có thể truy nhập dễ dàng và an toàn vào mạng đa phương tiện thông qua phương thức đăng nhập một lần dựa trên ISIM. Mặc dù ban đầu đây là phương thức được tiêu chuẩn hoá cho các dịch vụ chuyển mạch gói của UMTS, các phương thức nhận thực và cho phép dựa trên SIM khác có thể được sử dụng.
IMS được thiết kế cho phép kết hợp một cách linh hoạt, bổ sung hoặc loại bỏ các loại hình đa phương tiện khác nhau sau khi cuộc gọi được thiết lập.Việc kết hợp linh hoạt và dễ dàng này sẽ mở ra triển vọng cho các dịch vụ mới, và tạo điều kiện cho các dịch vụ này được người dùng dễ chấp nhận hơn.
Tính hiệu quả của người sử dụng
IMS đang sử dụng cơ chế “always-on”, một cơ chế đã được đưa vào bởi công nghệ GPRS, rút ngắn thời gian thiết lập cuộc gọi trong các dịch vụ như nhắn tin tức thời, nhấn để nói. Một cơ chế khác cũng làm giảm thời gian thiết lập phiên là cơ chế nén báo hiệu SIP. Ngoài ra cơ chế này còn giúp giảm thiểu tài nguyên vô tuyến cần thiết.
Do IMS hỗ trợ nhiều công nghệ truy nhập (UMTS chuyển mạch gói, GPRS, WLAN).Việc hỗ trợ vài công nghệ truy cập và mạng khác nhau (di động, cố định, DN) thông qua cơ sở mạng kiểm soát chung, IMS sẽ tạo điều kiện đưa ra các dịch vụ mới, tăng hiệu quả của người sử dụng đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.
(theo http://bit.ly/aRjiiP)