Phiên bản Google Earth trên dành cho smartphone và MTB Android được cải tiến lần này sẽ có nhiều cải thiện so với phiên bản trước đó như: zoom mượt mà hơn, vẽ nhanh hơn và quá trình chuyển đổi ít trục trặc.

Một trong những thay đổi quan trọng là việc cập nhật dữ liệu cho Google Earth. Ứng dụng sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu bản đồ như Google Maps, nhưng chia sẻ nhãn hiệu dễ dàng hơn. Đồng thời, số lượng địa danh cũng được cập nhật mới, thêm một tùy chọn KML để mở các tập tin đã được lưu lại trong Drive.

Phiên bản Google Earth mới thật sự giống như một hướng dẫn du lịch, khi mà các địa điểm tham quan du lịch sẽ được làm nổi bật, thông qua các nguồn như Wikipedia để thêm bối cảnh nhiều hơn.

Gallery Maps sẽ cung cấp các nguồn dữ liệu khác để thêm vào nội dung của Google Earth, chẳng hạn cho thấy máy bay đang bay trong thời gian thực, đường đi bộ dài và thậm chí công trường thi công và các dự án cơ sở hạ tầng...

Nguồn Slashgear.Bình luận

  • TTCN (0)