Trong tháng 1/2015, Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT đã phát hiện 1129 vụ tấn công thay đổi giao diện, 2781 sự cố về phát tán mã độc. Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo 970 lượt địa chỉ kết nối internet của các cơ quan nhà nước cấp bộ, ngành, tỉnh và thành phố thuộc trung ương bị nhiễm mã độc, có thể sẽ trở thành công cụ để những kẻ tấn công mạng thực hiện các cuộc tấn công làm ngưng trệ hoạt động của các website.

Những con số nêu ra cho thấy số vụ tấn công mạng vào các cơ quan nhà nước đã tăng "đột biến" khi so với số liệu năm 2014. Cục An toàn Thông tin cho biết trong cả năm 2014 có hơn 5000 cuộc tấn công xâm phạm vào các hệ thống của Việt Nam, trong đó có khoảng 200 cuộc nhằm vào các website của các cơ quan chính phủ.

Cục An toàn Thông tin cho rằng trong tháng qua, tình hình an toàn an ninh mạng diễn ra theo chiều hướng phức tạp. Để đối phó tình hình, Bộ TT&TT đang tăng cường nhiều hoạt động, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn như xây dựng dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về chương trình hành động xử lí phần mềm độc hại trên mạng; văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của các cơ quan nhà nước; gấp rút soạn thảo đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin đến năm 2020” để sớm trình Thủ tướng Chính phủ kí ban hành nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin.

Theo Thesaigontimes.
Bình luận

  • TTCN (0)