Ngày 09/03, Oracle vừa ra mắt một giao diện lập trình ứng dụng API mở cùng bộ lập trình chuyên dụng cho hệ thống Tăng tốc Phân tích Dữ liệu (DAX – Data Analytics Accelerator) qua Chương trình Lập trình viên Phần mềm trên nền Silicon.

Chương trình cũng đồng thời giúp các lập trình viên tìm hiểu nhiều hoàn cảnh sử dụng và mẫu code tiêu biểu, từ đó kiểm nghiệm và xác nhận khả năng của hệ thống DAX trong việc tăng tốc các phần mềm phân tích khi sử dụng công nghệ Phần mềm trên nền Slicon.

Ông John Fowler, Phó giám đốc điều hành Mảng Hệ thống, Oracle cho biết: “Hệ thống phân tích dữ liệu năng suất cao là nhân tố thiết yếu trong các quá trình hoạt động quan trọng, như thu thập dữ liệu lượng truy cập, đánh giá mạng xã hội hay hành vi mua hàng, v.v… Qua chương trình Lập trình viên Phần mềm trên nền Silicon, các nhà lập trình giờ đã có thể ứng dụng công nghệ DAX của chúng tôi để giải quyết những khó khăn tưởng chừng như không thể giải quyết từ trước trong mọi lĩnh vực phân tích dữ liệu, bởi chúng tôi đã tích hợp hệ thống tăng tốc phân tích dữ liệu vào các vi xử lí, giúp tốc độ quét dữ liệu nhanh tới 170 tỉ dòng trên giây.”

Cùng việc phát hành vi xử lí SPARC M7 với 32 lõi và 256 nhân, Oracle đã thành công tạo một số tính năng Phần mềm trên nền Silicon bằng việc tích hợp những chức năng phần mềm cấp độ cao vào thiết kế vi xử lí. Một trong những khả năng mới vượt trội của vi xử lí SPARC M7, cũng là một trong những cải tiến Phần mềm trên nền Silicon trong SPARC M7, là công nghệ DAX – giúp phần tích dữ liệu không thường gặp một cách hiệu quả.

​Oracle cũng công bố một số mẫu code và quá trình tích hợp DAX với Apache Spark điển hình, giúp tối ưu hóa năng suất của lập trình viên, đồng thời đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án dự án. Các tài liệu này có thể truy cập tại Điện toán đám mây Phần mềm trên nền Silicon của Oracle. Ngoài ra, Oracle hiện đang là đối tác của các tổ chức giáo dục đại học hàng đầu trong các dự án nghiên cứu về Phần mềm trên nền Silicon.

Giao diện lập trình ứng dụng mở API dành cho Hệ thống Tăng tốc Phân tích Dữ liệu của Oracle hiện đã có trên Điện toán đám mây Phần mềm trên Silicon. Các lập trình viên có thể tham gia vào công đồng Lập trình viên Phần mềm trên Silicon của Oracle ngay bây giờ để khởi động quá trình phát triển ứng dụng Dữ liệu lớn và phân tích thế hệ tiếp theo.Bình luận

  • TTCN (0)