Office cho Windows 10 không miễn phí cho mọi người

Doanh nghiệp cần có 'giấy phép thương mại', trong khi đó Microsoft vẫn chưa tiết lộ chi tiết về việc cấp phép cho máy tính bảng màn hình lớn, máy tính xách tay và thiết bị lai 2-trong-1.