Nóng bỏng cuộc chiến giữa Facebook và Adblock Plus

Sau khi Facebook công bố kế hoạch hạn chế các phần mềm loại bỏ quảng cáo trên dịch vụ, Adblock Plus tiết lộ đã tìm ra cách thức để tránh điều này. Tuy nhiên, Facebook đã có hành động đáp trả.