Mang giao diện iPhone X vào điện thoại Android

Mặc dù iPhone X chưa được phát hành nhưng với người dùng Android, họ có thể mang những trải nghiệm giao diện launcher của chiếc điện thoại cao cấp từ Apple về thiết bị của mình.