Mạng 3G tại Việt Nam có nhiều rủi ro

Sáng ngày 29/6 tại TP.HCM, chi hội phía Nam của Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Bkis tổ chức hội thảo về an toàn thông tin trên môi...