“Kẻ nắm giữ linh hồn” của Apple

Hàng chục triệu người cầm trên tay những sản phẩm danh tiếng của Apple nhưng ít người biết rằng đó chính là những tuyệt tác sinh ra từ bàn tay của...