Thiếu nữ kiện Apple đòi 1 triệu USD

Một thiếu nữ ở Long Island (New York) - Rebecca Battino cho biết, cô sẽ kiện hãng Apple 1 triệu USD vì sử dụng trái phép các bức ảnh ướt át của cô...