Hội thảo VNTelecom lần thứ 3 năm 2010

Diễn đàn VNTelecom (vntelecom.org) là một trong những tổ chức thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lí về công nghệ viễn thông...

Hội thảo VNTelecom lần thứ hai tại Pháp

Hội thảo VNTelecom lần thứ hai do Ban điều hành diễn đàn VNTelecom.org tổ chức ở thủ đô Paris ngày 9/5 tại trường Đại học công nghệ viễn thông. Dự...